an image an image

e-mail: mpaszta@gmail.com.

Zapraszam do pobrania CV w języku polskim lub angielskim.