an image an image

an imageJestem programistą-elektronikiem, absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Mam dwuletnie doświadczenie w pracy jako programista mikrokontrolerów, samodzielnie zrealizowałem także duży projekt programistyczny w języku C++.

Podczas pisania pracy inżynierskiej, a potem magisterskiej, dobrze poznałem tematykę sieci czujnikowych. Dzięki studiom i praktyce zawodowej, zdobyłem szeroką wiedzę z różnych innych gałęzi współczesnej elektroniki.

Dzięki instensywnej nauce i wyjazdom zagranicznym biegle władam językiem angielskim w mowie i piśmie, znam też specjalistyczne słownictwo techniczne. Moje umiejętności potwierdza Cambridge Certificate of Proficiency in English i zajęcie drugiego miejsca w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych jako reprezentant Politechniki Warszawskiej.